AB-Net en antenneforening, som tilbyder TV, Bredbånd, IP-Telefoni og Mobil telefoni til medlemmerne.

p2.png
p1.png
AB-Net
Indkalder hermed til
generalforsamling. 
Onsdag d 6. April kl.19.00. på  Ålbæk Skole.
Indkommende forslag skal være Formanden i hænde,
senest 7 dag før generalforsamlingen.
Og skal være forsynet med navns underskrift eller
sendes på mail til mogens@aabf.dk
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1.  Valg af dirigent
2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
     planer for det kommende år
3.  a: Aflæggelse af regnskab   
Se regnskabet 2021 her ...
     b: Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
4.  Meddelelse af bemyndigelse iht. § 21
5.  Indkomne forslag
      a: 
Bestyrelsen indstiller nedennævnte forslag til behandling               på generalforsamling d. 6. april 2022:
           Valg af revision efter Erhvervsstyrelsens                                                 erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet                           gennemgang).
           Forslaget er begrundet i, at det skulle medføre en lavere                 udgift til revision.
6.  Valg af bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer
7.  Valg af statsaut. Eller reg. Revisor
8.  Eventuelt
Bestyrelsen
                                                       Kære medlem
                     Information om ændringer på TV.

Der vil i 2022 være en markant stigning på TV priser, dette sker fordi Viasat har valgt at sætte priserne op med op til 32%. Det er specielt sportskanalerne der får denne stigning, så derfor er det også i pakke 2 og 3 at stigningen er tydelig.
Viasat har meldt ud at de over de næste 3 år forventer en stigning på i alt ca. 50% og de har valgt at starte med ca. 30% i 2022.

                               Priser pr. halvår bliver i 2022 som følger:
                               Pakke 1:                                       960,00 kr.
                               Pakke 2:                                     3195,00 kr.
                               Pakke 3:                                     4225,00 kr.

                                                       Venlige Hilsen
                                                               AB-Net
                                                       Kære medlem.
                Information om ændringer på internet.
       For at være konkurrencedygtige og for at lave det mere overskueligt.


                           - 20/5 Mbit ændres til 20/20 Mbit
                           - 50/50, 60/10 og 100/20 lægges sammen til 100/50 Mbit.
                           - 300/50 Mbit bibeholdes.

                           Ny hastighed fra 1/1-2022: 500/50 Mbit.


                           Priser fra 1/1-2022:
                           Standby:                                          29,00 kr/mdr.
                           20/20 Mbit                                   139,00 kr/mdr.
                           100/50 Mbit                                 209,00 kr/mdr.
                           300/50 Mbit                                 349,00 kr/mdr.
                           500/50 Mbit                                 379,00 kr/mdr.


Hust der er fast IP-adresse der normalt koster op til 75,00 kr.
Gratis WEB-TV er inkluderet i pris, forudsat man har TV gennem foreningen
 
                                                            Venlig hilsen
                                                                  AB-NET

 

Aalbæk Bugt Antenneforening
 

Generalforsamling 2021 AALBÆK BUGT ANTENNEFORENING

Ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 30. Juni 2021, blev der afholdt ordinær generalforsamling på Ålbæk Skole

                                         Læs formandens beretning            Læs referatet

                                         Se regnskabet for 2019               Se regnskabet for 2020

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

p1.png
p1.png
Når du har TV og Internet fra Aalbæk Bugt Antenneforening kan du også streame din tv-pakke på alle enheder, smartphone, tablet, computer og boks, hvis du har sådan en.
  • Se alle dine tv-kanaler, på alle enheder.
  • Du kan pause et program, og se videre, når du har lyst.
  • Du kan tage dit tv med dig over alt.
  • Se også dine kanaler på ferien i Europa.
  • Gik du glip af yndlingsprogrammet Så kan du finde det igen. Gå op til 8 dage tilbage i arkivet.
  • Du kan også gå op til 14 dage frem. Find dit yndlings program og optag.
Nemmere bliver det ikke!
Se dine optagelser når du vil, hvor du vil, så tit du vil

Alt sammen inkluderet i din tv-pakke.

Aalbæk Bugt Antenneforening
 

er stiftet af Aalbæk Borgerforening d. 16. marts 1974 med det formål at forsyne Aalbæk by med TV- og Radio kabelforbindelse.
 

I 2002 er anlægget blevet udvidet til også at kunne formidle internetforbindelse.
 

For tiden er der ca. 950 abonnenter tilsluttet